Interaksjonsdesign

Hensikten med emnet er å danne et fundament av grunnleggende kunnskaper innen interaksjonsdesign med fokus på utvikling av Web-løsninger. Emnet tar sikte på å gi en innføring i interaksjonsdesignprosessen, samspillet mellom menneske-maskin, brukskvalitet, lavnivå prototyping og testing/evaluering. (Hentet fra emnebeskrivelsen i faget).

I dette faget har vi lært hvordan vi kan utvikle lavnivå (enkle) prototyper, delta i prosessen med å utvikle Web-løsninger med høy brukskvalitet og gjennomføre brukertesting, samt gjøre enkle analyser. Nedenfor kan du se og lese om besvarelsen for dette emnet. 

Eksamensoppgaven gikk ut på å lage en prototype for en Web-løsning, eller et nettsted, enten en eksisterende eller helt ny. Her jobbet jeg sammen med Madelen, og vi bestemte oss for å lage en ny læringsplattform for barn og unge som ikke krever lisens. Målet med løsningen er at barn og unge kan bruke den for å bli flinkere i de ulike fagene på grunnskolen. Etter litt research fant vi ut at det finnes mange læringsplattformer der ute, men vi fant ingen som ikke krever lisens.

Prototypen for løsningen har vi lagd i programmet Figma, som er svært nyttig til å lage ulike prototyper. Siden dette skulle være en enkel prototype har vi lagt vekt på at brukeren skal få en følelse av hvordan løsningen skal fungere, men ikke lagd sider for alle fag eller ordentlige arbeidsoppgaver som skal utføres. Vi har istedenfor lagd eksempler på hvordan sider for fag kan se ut, med tilhørende eksempeloppgaver for hvert trinn.

Vi ønsket å bruke kontinenter som tema for løsningen, hvor brukeren «besøker» ulike kontinenter ut ifra hvilket klassetrinn de går. Når brukeren går ut av 10. klasse har den vært gjennom alle kontinentene, og vi har derfor valgt å kalle løsningen «Jorda Rundt». Mange av bildene på siden er VectorStock som har blitt satt sammen til fullverdige bilder i Photoshop. 

Vi har også fokusert på at løsningen skal passe for alle, uavhengig av om man har funksjonsnedsettelser. Ettersom vi har brukt Figma, var det ikke mulig å tilrettelegge alt, og vi har derfor valgt å visualisere dette med ulike ikoner. Dersom vi skulle lansert løsningen, hadde vi måttet aktivere disse slik at løsningen skulle fungert for alle. 

Nedenfor har jeg lagt inn noen skjermbilder av løsningen, men du kan også komme til selve prototypen ved å lime inn denne linken i nettleseren din:  https://www.figma.com/proto/wxxjjKuXPjFIQEuavvigti/Jorda-Rundt?node-id=139%3A4&scaling=scale-down